Co to są Misje święte?

prze misjami

14 listopada 2022

Czym są Parafialne Misje Święte?

Misje święte są szczególnym rodzajem długich rekolekcji. Trwają przeważnie osiem dni, od niedzieli do niedzieli. Można powiedzieć, że misje parafialne to OSIEM CZASÓW:

  1. Czas łaski: Misje są czasem łaski, czyli działania Pana Boga w naszych sercach. Bóg można powiedzieć ze zdwojoną siłą i łatwością pozwala nam na wytrwanie w powziętych w czasie misji zadaniach, daje łatwość organizowania czasu, by można uczestniczyć w misjach, otwiera na Ducha Świętego, który czyni wszystko jakimś łatwym, bezproblemowym.
  2. Czas modlitwy: różaniec, Msza święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Drogi Krzyżowej, modlitwa osobista, rozmyślanie. Czas stanięcia przed Bogiem nie tylko w czasie wyznaczonym ale również rano, we dnie i wieczorem w bliskiej relacji z naszym Panem. To czas rachunku sumienia, pochylenia się nad swoim życiem.
  3. Czas Sakramentów świętych: odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, przygotowania do Bierzmowania, Spowiedzi świętej, Eucharystii, Namaszczenia chorych, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. To czas wdzięczności za te Sakramenty, które wzmacniają łaskę Bożą otrzymaną przez ich przyjęcie.
  4. Czas Katechezy i głoszenia – okazja do wsłuchania się w Słowo Boże głoszone przez misjonarza, osobista lektura Pisma świętego lub lektura duchowa. To czas dzielenia się Słowem, które głosił misjonarz, szczególnie z tymi, którzy nie usłyszeli tego słowa.
  5. Czas Nawrócenia – czyli głębszego zjednoczenia z Bogiem i porzucenia tego co złe, a co odkrywa w naszym sercu czas misji świętych. To czas postanowień, by konsekwentnie trwać przy Bogu, by Boga nie opuszczać. Czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.
  6. Czas Miłosierdzia – czyli czas, by powiedzieć Bogu :”Jezu, ufam Tobie!” to czas, by wreszcie zaufać Bogu w Jego Miłosierdziu, by wsłuchać się w Boże przykazania Dekalogu i powiedzieć: „Wierzę!” tak chcę postępować, chociaż wątpię, że to jest słuszne, ale zaufam Bogu, bo wierzę, że On wie jak mnie prowadzić.
  7. Czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych – nic nie jest tak ludziom Kościoła potrzebne jak refleksja , modlitwa myślna, która stoi u początków i skierowuje nasze kroki na drogi zbawienia.
  8. Czas dla siebie – czas odkrywania Boga i Jego działania w swoim sercu, czas wdzięczności za dobro, które dostrzegam i nie dostrzegam, a które dzieje się w moim życiu, doświadczenie Miłości, którą Bóg mnie otacza i wypełnia; tęsknoty za Bogiem

Znajdź swój czas Misji, które odkrywają, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

 

W Niedzielę 20 listopada, w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, kazaniami na wszystkich Mszach świętych rozpoczynamy Misje Parafialne. które poprowadzi ks. dr hab. Macieja Bałę, profesora Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ale również miłośnik wspinaczek wyskokogórskich

W tygodniu Msze święte będą odprawiane tylko wg porządku misyjnego o godz. 9.00, 18.30 i 20.00. Będą poprzedzone modlitwą różańcową o godz. 8.30 i 18.00 oraz Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 19.30. W tym czasie będzie okazja do Spowiedzi świętej. Nie będzie więc Mszy świętych porannych o godz. 6.30 i 7.30!!! W piątek Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00, 15.00 i 18.30 a o 19.30 rozpocznie się Droga Krzyżowa, która pójdzie ulicami naszej parafii: ul Rybacka, ul. Kaszubska, ul. Kociewska, ul. Pomorska, ul. Prusa, Rondo Kaszubskie, ul. Necla, ul. Konopnickiej, ul. Stefczyka, ul. Skargi, ul. Malińskiego. Rozpocznie się przy Krzyżu misyjnym przed Kościołem a zakończy się przy Krzyżu misyjnym przy Domu Parafialnym. W sobotę na Mszach świętych odnowimy przyrzeczenia małżeńskie oraz udzielimy  namaszczenia chorych na dodatkowej Mszy św. o godz. godz. 11.00 na którą zapraszamy osoby chore i starsze oraz prosimy wiernych o pomoc i umożliwienie im przyjścia do kościoła. Nauki dla dzieci od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania, szkół średnich, studentów i pracującą zapraszamy na godz. 20.00 na Msze św. ze następującymi naukami:

Jak dojrzale wierzyć? - poniedziałek 20.00

Dlaczego Bóg dopuszcza tyle zła? - wtorek 20.00

Czy istnieje specyficzna miłość chrześcijańska? - środa 20.00

Jak zostać świętym? - czwartek 20.00

Dlaczego ludzie odchodzą od Boga? - sobota 20.00

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie

ul. Ks. Zygmunta Malińskiego 1
84-200 Wejherowo
+48 735 009 424


Numer konta:
83 1160 2202 0000 0000 5400 1635
Ładowanie…
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.059339046478271