List ks. proboszcza

do Parafian

11 września 2022

List ks proboszcza Andrzeja Nowaka do Parafian

Płaskorzeźba Miłosierdzia Bożego

 

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem naszej parafii pragnę w ten nadzwyczajny sposób zwrócić się do naszych Parafian, kierując i czytając List skierowany do Wiernych.

Drodzy Siostry i Bracia. Wrzesień jest miesiącem, w którym rozpoczyna się nie tylko nowy rok szkolny ale również rok duszpasterski. Po wakacjach zaczynają spotykać się grupy duszpasterskie, zaczyna się czas kolejnych etapów Roku liturgicznego, który chcemy przemierzać. Ewangelia dzisiejsza zachęca nas do poszukiwań, tego co zagubiliśmy czy w czasie wakacji, czy szerzej mówiąc w życiu duchowym, czy to będzie mała owieczka, czy jakiś nic niewart pieniążek, jeden, czy dwa grosze. Chrystus pyta nas czy właśnie nie lekceważymy tego, co zgubiliśmy w życiu duchowym? Okazją do szczególnych poszukiwań będą zbliżające się Misje Święte w naszej parafii. Ale o tym za chwilę.

Jak pewnie wszyscy widzimy zbliżają się do końca prace przy ołtarzach Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II oraz bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tym tygodniu oczekujemy położenia podłogi na podestach i podświetlenia ołtarzy. Prace zmierzają ku końcowi, ale pozostaje jeszcze do spłacenia część wynagrodzenia dla twórców ołtarzy, w wysokości 85 tysięcy złotych. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone przez naszych parafian, bo to dzięki nim nasze ołtarze mogły powstać. Przypomnijmy autorem projektu jest pan profesor dr hab. Adam Brincken z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ten sam który jest autorem nastawy głównego ołtarza oraz witraży w naszym kościele. Projekt obecny został zrealizowany przy współpracy z panem dr Pawłem Jachem adiunktem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który przygotował odlewy stiukowo-akrylikowe przedstawiające postaci w obu ołtarzach. Przy realizacji tego przedsięwzięcia pomagali mu panowie Marek Pawlak z 5 roku wydział rzeźby oraz Miłosz Tomkowicz z 3 roku wydziału rzeźby ASP . Również swój udział mieli nasi lektorzy Dominik Brzeziński, Paweł Głowacki, Antoni Wirkus, Tymoteusz Gruba oraz pan Stanisław Formela i kleryk Szymon Reinke, którzy pomagali przy instalacji obu rzeźb.

Końcową realizację, czyli polichromowanie ołtarzy wykonał sam profesor Adam Brincken wraz z małżonką Dorotą Ćwieluch-Brincken. Projekt Ołtarza Miłosierdzia Bożego został oparty na bazie obrazu „Jezu, ufam Tobie” wiszącego w Sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie namalowanego przez Adolfa Chyłę. Płaskorzeźba jest dokładną kopią tego obrazu, natomiast polichromia jest już oryginalną kompozycją profesora Brinckena. Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie!" (Dzienniczek, 327). Jestem szczęśliwy, że po 40 latach w naszej parafii jest to NACZYNIE MIŁOSIERDZIA, tak potrzebne we współczesnym świecie. Zawiedzionym wyglądem przedstawienia Jezusa Miłosiernego w naszym kościele pozostaje powtórzyć słowa Pana Jezusa skierowane do siostry Faustyny: Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej”. (Dz. 313)

Ołtarz obu wielkich polskich duchownych jest odzwierciedleniem wydarzenia z dnia 22 października 1978 roku, uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II i chwili homagium Kardynała Wyszyńskiego, prymasa 1000-lecia, w czasie, którego doszło do bezprecedensowego wydarzenia, kiedy papież przyjmujący homagium wstał i ucałował głowę Prymasa Polski.  Mimo pewnych obaw trzeba powiedzieć z radością, że prymas Polski przypomina Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, a papież Jana Paweł II, jak wyraził się ksiądz Wojciech też przystojny ;).

Jak zauważymy ołtarze boczne spinają całość kompozycji kościoła. Patrząc na nie widzimy jakby były kontynuacją witraży, nie tylko w kompozycji ale również w kolorystyce, a złote promienie imitują tu promienie słoneczne padające przez witraże, jak również mówią o promieniach łaski Bożej, które spływają na modlących się przy ołtarzu. Jednocześnie nie są witrażami i już wskazują na ołtarz główny poprzez kompozycję płaskorzeźby, która przechodzi w pełną rzeźbę, Chrystusa powstającego z martwych w nastawie głównego ołtarza. Jest to symbolika przejścia - Paschy naszego życia w przestrzeni Wspólnoty Kościoła poprzez Miłosierdzie Boże i dorastanie do świętości na przykładzie Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Królowej Polski, św. Jana Pawła II i błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego poprzez śmierć do Zmartwychwstania z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Również kolorystyka promieni i ołtarzy łączy kościół w całość. 

Trzeba nadmienić, że potrzebne było wykonanie wielu prac pomocniczych.

Prace przy podestach i nastawach wykonał pan Kamil Rosa z Gdyni wraz ze współpracownikami, który również zajmie się podświetleniem obu ołtarzy.

Przewóz obu odlanych rzeźb zapewnił pan Mariusz Lejman z Wejherowa, który opłacił transport.

Podstopnie marmurowe wykonała firma  kamieniarska pana Józefa Gruby z Łebna,

A podesty zostaną pokryte deską dębową przez firmę pana Ryszarda i Pawła Goszów z Wejherowa.

Przy realizacji projektu pomogła Wspólnota Troski o kościół, wsparta Wspólnotą Totus Tuus, która po licznych pracach z poświęceniem wysprzątała kościół czasem przychodząc do kościoła o godzinie piątej rano, by wierni mogli w normalnych warunkach uczestniczyć we Mszy św. Często wierni zjawiali się w kościele i w ogóle nie wiedzieli, jaki trud podjęły te osoby. Bardzo wielkie Bóg zapłać.!

Oba ołtarze, przy których już możemy się modlić zostaną poświęcone w następujących terminach. Ołtarz św. Jana Pawła II i bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostanie poświęcony we wtorek 25 października dokładnie w dniu 25. rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Uroczystościom tym będzie przewodniczył ks bp Wiesław Szlachetka. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17.30 od modlitwy różańcowej. O godz. 18.00 zostanie wyświetlony film o budowie kościoła ze zbiorów śp. ks. Zygmunta Malińskiego, który może wzruszyć wiele osób i przypomnieć czasy sprzed 40 laty. Następnie ks. biskup poświęci ołtarz św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Wyszyńskiego i przejdzie do tzw. Zachełuszków, czyli miejsc w kościele, w których ściany zostały namaszczone Krzyżmem świętym i w ten sposób uświęcone, zapali świece umieszczone przy „Zacheuszkach” i okadzi ściany kościoła i ołtarza  przed rozpoczęciem Mszy św. dziękczynnej.

Ołtarz Miłosierdzia Bożego zostanie poświęcony przez ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdę  w niedzielę 11 grudnia, w 40. rocznicę powstania naszej parafii. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.30 od przedstawienia filmów z poświęcenia placu pod budowę kościoła i filmu z budowy kaplicy, ze zbiorów śp. ks. Zygmunta Malińskiego – które również mogę wiele osób zainteresować i wzruszyć. O godz. 15.00 ks abp poświęci ołtarz Miłosierdzia Bożego i odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, następnie uda się do ołtarza, by sprawować Mszę św. w 40-lecie powstania naszej parafii. Na te uroczystości już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

Przed nami ostatnie przygotowania do Jubileuszu 25-lecia konsekracji naszego kościoła i 40-lecia istnienia naszej parafii. W listopadzie będziemy przeżywali Misje Święte, które poprowadzi ks. Maciej Bała.  Do tych misji będziemy się przygotowywali w następujący sposób. Od września do grudnia zostanie wprowadzona dodatkowa Msza św., która będzie sprawowana w każdy piątek o godz. 15.00. Poprzedzi ją Koronka do Miłosierdzia Bożego przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Jeżeli ta Msza św. będzie cieszyła się frekwencją wiernych może pozostanie na stałe. Będziemy przyzywali Miłosierdzia dla naszej parafii. W związku z tym można na tę Mszę św. zamawiać intencje mszalne. Natomiast przy ołtarzu św. JPII i bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego będziemy odmawiali w intencji Misji św. – o dobre przeżycie Misji św. różaniec w każdą środę o godz. 18.00 wraz z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ponadto ta intencja będzie nam towarzyszyła w czwartki na początku adoracji będziemy odmawiali dalej Litanię do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Królowej Polski. A obok po każdej Mszy św. będziemy odmawiali odmawianą już modlitwę do św. Michała Archanioła w tej intencji. Bardzo serdecznie prosimy wiernych o włączenie się w to wielkie przygotowanie do Misji świętych. Tylko modlitwa może nasz dobrze przygotować do tego wydarzenia, które będzie niejako kulminacją obu Jubileuszy naszej parafii. Misje Święte w przeciwieństwie do rekolekcji parafialnych trwają cały tydzień od niedzieli do niedzieli i są okazją, jak to na początku powiedziałem do odnowienia, odnalezienia swojej wiary. Tego nie uczyni misjonarz ale tylko spotkanie z Bogiem w Mieszkaniu naszego serca i zaczerpnięcie z Naczynia Miłosierdzia Bożego. Przy tej okazji trzeba powiedzieć, że zostały odnowione Krzyże Misyjne przy domu katechetycznym i przed kościołem. Renowacji dokonali pan Maciej Cirocki i pan Stanisław Formela. Szczególne podziękowania kieruje tu do pana Jarosława Sobczaka, który zakupił specjalny lakier, do renowacji. Na obu Krzyżach po misjach zostaną powieszone tabliczki z informacją o roku przeżycia Misji świętych. Poświęcenie tych krzyży po renowacji w najbliższą środę 14 września po wieczornej Mszy św.

Ponadto chcemy, by w naszej parafii więcej zainteresowania było figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Śmiechowie. Trwają starania pana Jarosława Kierznikowicza i jego stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość” o zadaszenie naszej figury. Na figurze widać już pęknięcia spowodowane warunkami atmosferycznymi. Ufamy, że te starania, pod którymi podpisało się wielu mieszkańców Śmiechowa zakończa się sukcesem. W maju wprowadziliśmy nabożeństwa majowe, przy figurze nie tylko pierwszego maja ale również w każdą środę maja i w ostatni dzień maja o godz. 20.30.  W sierpniu 15 sierpnia i 26 sierpnia modliliśmy się na Apelu Jasnogórskim przy naszej figurze o godz. 21.00. To wszystko nasunęło taki pomysł, by w większe święta maryjne Maryja w Figurze w Śmiechowie nie pozostała sama. Tam skupiałyby się nasze modlitwy w następujące dni:

20 września w rocznicę poświęcenia naszej figury – spotkamy się przy figurze na modlitwie o godz. 18.00 i potem przejdziemy procesją do kościoła na Mszę św.

Na Apel Jasnogórski zapraszamy:

- w grudniu – 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;

- w lutym – 2 lutego – Matki Bożej Gromnicznej;

-w marcu 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego;

-w lipcu 16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel z okazji również pielgrzymki do  Sianowa – dla tych którzy już tak długiej drogi nie są w stanie pokonać.;

- w sierpniu 15 sierpnia we Wniebowzięcie NMP oraz 26 sierpnia w Matki Bożej Częstochowskiej.

- we wrześniu ponownie w Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 8 września, ostatnio wiele osób przyszło ze świecami, by w Urodziny Maryi zapalić święcę urodzinową.

Zachęcamy wiernych, by w te wielkie święta maryjne nie zabrakło nas pod figurą. W tych dniach nasza Maryja nie może pozostawać sama.

Pragniemy również by w naszej parafii powstała grupa tzw. „świeckich lektorów”, to znaczy nie wywodzących się z Liturgicznej Służby Ołtarza. Papież Franciszek w Niedzielę Słowa Bożego w styczniu włączył właśnie taką grupę lektorów, którzy nie służą przy ołtarzu ale wychodzą z ławek i czytają czytania, śpiewają psalm, czy też czytają modlitwę wiernych. Nie chodzi tu o to by wyręczać lektorów czy szafarzy z Liturgicznej Służby Ołtarza, ale gdy ich nie ma podjąć się tego zadania. Papież Franciszek poddał taki pomysł, który wart jest  chyba rozważenia. Bywa bowiem tak, że czasem na Mszach świętych porannych a czasem i wieczornych, a również i w niedzielę nie ma lektorów. Tak sobie to wyobrażam, że wówczas wychodzi osoba i czyta czytanie, jedno lub oba. Już czasami i w naszym kościele to się zdarza. Najczęściej jednak podczas różnych uroczystości, w czasie których te osoby są włączane w te wydarzenia. Myślę tu o mężczyznach i kobietach. Wyobrażam sobie, że takie przygotowanie trwałoby od września do stycznia i w niedzielę Słowa Bożego te osoby zostałby włączone i przyjęte jako Lektor Słowa Bożego. Zachęcam do przemyślenia i zgłaszania się do mnie. Mogą to być osoby, które należą już do różnych grup parafialnych, ale również np. dawni lektorzy, którzy mówią o sobie „emerytowani”, Po każdej Mszy świętej będzie można się zgłosić w zakrystii, lub przyjść na spotkanie w najbliższy poniedziałek 12 września po wieczornej Mszy św. w kościele.

W naszej parafii jest obecnie pięciu Szafarzy Komunii świętej. Są to panowie Piotr Rezmer, Piotr Grzenkowicz, Piotr, Mazurkiewicz, Marcin Popiołek oraz Bartłomiej Muński. Zostali oni wprowadzenie w urząd Szafarza Komunii świętej przez księży Arcybiskupów Tadeusza Gocłowskiego, Sławoja Leszka Głódzia i Tadeusza Wojdę. Są upoważnienie przez Kościół do posługi przy ołtarzu oraz do rozdawania Komunii świętej i niesienia Komunii świętej chorym pozostającym w domach. Już dzisiaj Szafarze służą i co niedzielę niosą Komunię świętą 11 chorym naszej parafii, którzy dzięki Telewizji Chopin uczestniczą we Mszy świętej przez pośrednictwo transmisji a zwieńczeniem tego uczestnictwa jest przyjęta Komunia św. z rąk szafarza. W ten sposób wierni mogą co tydzień przystąpić do Komunii świętej, którą kapłan przynosi tylko w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca. Zachęcam rodziny naszych chorych, do których kapłani przychodzą, by nie zamykać tej możliwości osobom starszym czy chorym, które z racji wieku czy niemożności nie są w stanie przyjść same do kościoła. Okażmy im Miłosierdzie. Przekonajmy również nieprzekonanych, nieufnych.

Drodzy Siostry i Bracia dziękuję za cierpliwe wysłuchanie tych moich refleksji i zapraszam do włączania się w życie naszej parafii, czy to przez udział we Mszach świętych i nabożeństwach czy we wspólnotach, które istnieją w naszej parafii.

 

Życząc wielu łask Bożych błogosławi +

Ks. Andrzej Nowak, proboszcz

Pozostałe aktualności


Rozważania o życiu

» więcej

Im świętsza jest prawda.. tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.

Mikołaj Gogol

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
177 0.097362995147705